Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

W różnych momentach naszego życia pojawiają się doświadczenia z powodu, których czujemy się zagubieni, osamotnieni, doświadczamy lęku i dyskomfortu. Wydarzenia z przeszłości mogą kłaść cień na nasze aktualne życie, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając czerpanie z niego satysfakcji. Czujemy, że nie żyjemy tak, jak chcemy, nie wykorzystujemy własnych możliwości lub wręcz ciężko nam uwierzyć, że takie posiadamy.

W życiu spotykają nas też sytuacje, na które generalnie mało kto jest przygotowany (choroby, śmierć bliskich osób, wydarzenia traumatyczne), które wymagają od nas przeformułowania dotychczasowych wartości.

Psychoterapia jest szansą na zmianę obecnej rzeczywistości. Praca terapeutyczna pomaga w uzyskaniu lepszego zrozumienia siebie – swoich potrzeb, odczuć i motywów kierujących naszym działaniem oraz w uzyskaniu lepszej orientacji w sytuacji życiowej. Dzięki zbudowaniu samoświadomości możliwe jest lepsze kierowanie swoim życiem.

Psychoterapia może różnić się ze względu na czas trwania, zakres i głębokość treści będących obszarem pracy terapeutycznej. Zanim zostanie podjęta decyzja o terapii, pierwszym krokiem jest konsultacja, na której określane są oczekiwania i kierunek pracy terapeutycznej.

Pracuję z osobami, które w życiu osobistym i/lub zawodowym, doświadczają między innymi:

  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • trudności i kryzysu w związku
  • załamania, cierpienia, poczucia utraty sensu życia
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • kryzysu związanego z ważnymi wydarzeniami w życiu (rozwód, strata pracy, konieczność sprostania nowym wyzwaniom życiowym)
  • śmierci, choroby bliskiej osoby
  • stanów lękowych utrudniających codzienne, satysfakcjonujące życie
  • długofalowych konsekwencji dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)
  • problemów związanych z pozostawaniem w związku z osobą uzależnioną (współuzależnienie)

 

Psychoterapia indywidualna / Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia online

50 min / 150 zł