O mnie

O mnie

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, terapię małżeństw i par, warsztaty rozwoju osobistego oraz warsztaty dla par.

Pracuję integratywnie – w swojej pracy korzystam i łączę metody terapeutyczne wywodzące się z różnych nurtów w psychoterapii-poznawczego, behawioralnego, systemowego, ericksonowskiego, dostosowując sposób pracy do osoby, z którą pracuję, do indywidualnych potrzeb związanych z terapią.

Bardzo bliskie jest mi rozumienie terapii i procesu zmiany wywodzące się z podejścia ericksonowskiego. Kieruję się przekonaniem, że każda osoba posiada możliwość dokonania zmiany, wewnętrzny potencjał do rozwoju i zasoby potrzebne do rozwiązania trudności, do przejścia przez kryzysy związane z wyzwaniami, które niesie życie.

Perspektywa systemowa pozwala mi patrzeć na każdą osobę w kontekście jej historii rodzinnej, przekazów i wzorców międzypokoleniowych. Ich zrozumienie, uwzględnienie w aktualnej sytuacji życiowej pomaga z jednej strony rozpoznać uwikłania utrudniające szczęśliwe życie ale i dotrzeć do źródła siły.

Ukończyłam Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – akredytowanym przez European Association for Psychoteraphy,  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.  Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Ericsonowski w Łodzi oraz Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.