Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna

W różnych momentach naszego życia pojawiają się doświadczenia z powodu, których czujemy się zagubieni, osamotnieni, doświadczamy lęku i dyskomfortu. Wydarzenia z przeszłości mogą kłaść cień na nasze aktualne życie, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając czerpanie z niego satysfakcji. Czujemy, że nie żyjemy tak, jak chcemy, nie wykorzystujemy własnych możliwości lub wręcz ciężko nam uwierzyć, że takie posiadamy.

    
W życiu zdarzają się sytuacje, na które generalnie mało kto jest przygotowany (choroby, śmierć bliskich osób, wydarzenia traumatyczne – spowodowane przez innych ludzi, lub sytuacje losowe), które wymagają one od nas przeformułowania dotychczasowych wartości. Psychoterapia jest  szansą na zmianę obecnej rzeczywistości.

Praca terapeutyczna ma pomóc w uzyskaniu lepszego zrozumienia siebie – swoich potrzeb, odczuć i motywów kierujących naszym działaniem oraz w uzyskaniu lepszej orientacji w sytuacji życiowej. Dzięki zbudowaniu samoświadomości możliwe jest lepsze kierowanie swoim życiem. 

Psychoterapia może różnić się ze względu na czas trwania, zakres i głębokość treści będących obszarem pracy terapeutycznej. Zanim zostanie podjęta decyzja o terapii, pierwszym krokiem jest konsultacja, na której określa się oczekiwania i kierunek pracy terapeutycznej.

Pracuję z osobami, które w życiu osobistym i/lub zawodowym, doświadczają między innymi:

  • trudności w relacjach z innymi ludźmi
  • trudności i kryzysu w związku
  • załamania, cierpienia, poczucia utraty sensu życia
  • niskiego poczucia własnej wartości
  • kryzysu związanego z ważnymi wydarzeniami w życiu (rozwód, strata pracy, konieczność sprostania nowym wyzwaniom życiowym)
  • śmierci, choroby bliskiej osoby
  • utraty dziecka
  • stanów lękowych utrudniających codzienne, satysfakcjonujące życie
  • długofalowych konsekwencji dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)
  • problemów związanych z pozostawaniem w związku z osobą uzależnioną (współuzależnienie)


Czas trwania spotkania 50 min – 100 zł