O mnie

O mnie

Jestem psychologiem i  psychoterapeutą z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz terapii par. W ramach praktyki prywatnej prowadzę również warsztaty ukierunkowane na rozwijanie umiejętności poprawiających jakość życia (rozwijające umiejętności asertywne, wzmacniające poczucie własnej wartości, radzenie sobie ze stresem, warsztaty poprawiające wzajemną komunikację dla par). Przez ponad 10 lat pracowałam w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia we Wrocławiu. W ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta tworzę i realizuję programy dotyczące specjalistycznej pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA.

Ukończyłam Studium Psychoterapii w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie – akredytowanym przez European Association for Psychoteraphy,  zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Rady Psychoterapii. Posiadam rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej. Jestem certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień i współuzależnienia. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe w ramach szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Ericsonowski w Łodzi oraz Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Swoją pracę terapeutyczną poddaję regularnej superwizji.